Si mund te ju ndihmojmë?

FAQ

A mundem te bëhem trajner?

A duhet te jem i certifikuar si trajner?

etj?…

info@fit-ks.org

Kurset

Të gjitha kurset mund të shikohen përmes qasjes së autorizuar.

kurset@fit-ks.org

Informata Tjera

Për çdo informatë tjetër mund te na shkruani në emailin tonë.

info@fit-ks.org

Kontakti

  • Rr. Eqrem Çabej, No. 166, Prishtine, 10000, Kosovë
© EDUFITIN developed by:www.protecht.ch
EN
Loading...